Przejdź do treści

Aleksander Duma

Counsel

Aleksander od blisko 10 lat doradza klientom w zakresie prawa nieruchomości na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wielokrotnie prowadził badania due diligence nieruchomości, negocjował dokumentację transakcyjną odnośnie sprzedaży nieruchomości. Pomaga klientom w procesie deweloperskim – począwszy od uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji, poprzez negocjowanie warunków umów zawieranych z architektami oraz wykonawcami, nadzorowanie realizacji, po komercjalizację obiektów.

W swojej dotychczasowej praktyce Aleksander doradzał w bieżącej działalności, w tym także jako prawnik in-house, dużym deweloperom mieszkaniowym i magazynowym oraz właścicielom i operatorom centrów handlowych, w tym również w okresie pandemii COVID-19. 

wybrane projekty
  • Pełnomocnik inwestora, odpowiedzialny za prowadzenie postępowań administracyjnych i uzyskanie pozwolenia na budowę m.in. dla położonych w Warszawie budynków: Q22, Plac Unii, The Tides;
  • Jako prawnik in-house współpracował z klientami, m.in. Kuryłowicz & Associates, Apricot, BBR, w ich wewnętrznych działach prawnych, np. w biurze dewelopera mieszkaniowego Dantex był odpowiedzialny za kierowanie działem prawnym firmy;
  • Uczestniczył w negocjacjach licznych umów o roboty budowlane oraz umów o zarządzanie inwestycją (DMA), w tym obejmujących budowę: wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych, autostrad, wielkopowierzchniowych obiektów magazynowych i produkcyjnych, budynków biurowych, ale także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy;
  • Reprezentował strony w licznych umowach sprzedaży nieruchomości, zarówno w formule asset jak i share deal, o łącznej wartości transakcji przekraczającej miliard euro.
Języki

polski 
angielski

Kontakt

e-mail: aleksander.duma@dlpartners.pl
tel: + 48 664 736 252