Przejdź do treści

DLP doradzało w procesie finansowania platformy logistycznej w formule forward funding.

DLP doradzało w procesie finansowania platformy logistycznej w formule forward funding z aktywami zlokalizowanymi w Poznaniu  i w Warszawie o łącznym GLA ok 60.000 m² i wartości projektu ok. 80 mln EUR. Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie prawne w przygotowaniu i negocjacjach umów dotyczących finansowania nabycia oraz budowy obiektów wchodzących w skład platformy wraz z dokumentacją zabezpieczeń, a także umów dotyczących formuły rozliczeń partnerów przedsięwzięcia po sprzedaży inwestycji na rzecz podmiotu trzeciego wykorzystujących mechanizm tzw. equity kickera. Obsługę transakcji, która został przeprowadzona w czwartym kwartale 2021 roku zapewnili partnerzy kancelarii DLP – Maciej Duch i Artur Lisicki.