Przejdź do treści

Do Prezydenta RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Act-on-Spatial-Planning-photo

Proponowane przepisy wprowadzają nowe instrumenty planowania przestrzennego, które zastąpią lub uzupełnią dotychczasowe rozwiązania.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi założeniami nowelizacji przedstawionymi poniżej w infografice, natomiast w przypadku wszelkich dodatkowych pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.