Przejdź do treści

Duch / Lisicki & Partners w procesie sprzedaży centrum handlowego zlokalizowanego w północno – wschodniej Polsce.

Duch / Lisicki & Partners doradza w procesie sprzedaży centrum handlowego zlokalizowanego w północno – wschodniej Polsce o powierzchni najmu ponad 15 tys. GLA. Projekt zakłada sprzedaż dotychczas zrealizowanych i funkcjonujących etapów inwestycji oraz dodatkowej części, będącej w budowie, której zakończenie i oddanie do używania najemcom planowane jest jeszcze w tym roku.  Wartość projektu took. 20 mln EUR. Nabywcą centrum handlowego będzie spółka działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, która koncentruje swoją działalność na segmentach handlowych i biurowych głównych rynków Europy środkowej i zachodnie. DLP odpowiada za kompleksowe wsparcie prawne spółki będącej właścicielem nieruchomości oraz koordynację prac pozostałych zespołów doradczych zaangażowanych w projekt. W skład zespołu projektowego DLP obsługującego transakcję wchodzą Maciej Duch (Partner), Artur Lisicki (Partner) oraz Piotr Urbanek (Counsel).