Przejdź do treści

DLP w kolejnym projekcie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (JV), finansowania oraz budowy centrum magazynowego w centralnej Polsce o wielkości ok. 85.000 m².

Duch / Lisicki & Partners doradza inwestorowi kapitałowemu w procesie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia mającego polegać na budowie centrum magazynowego w centralnej Polsce – wielkość projektu ok. 85.000 m² wspierając Klienta między innymi w procesie negocjacji umów SHA (umowa wspólników), przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów oraz DMA (development management agreement) wraz z dokumentacją zabezpieczeń. Zamknięcie transakcji i podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce projektowej uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Wsparcie merytoryczne projektu zapewnił partner kancelarii DLP – Maciej Duch oraz Maciej Liberacki (Senior Associate).