Przejdź do treści

Fundacja rodzinna jako odpowiedź na brak regulacji tzw. REIT w polskim systemie prawnym?

Fundacja rodzinna zdjęcie wizerunkowe

Z dniem 22 maja 2023 r. do polskiego systemu prawnego wprowadzono możliwość tworzenia i rejestracji fundacji rodzinnych. Ustawa o fundacji rodzinnej rewolucjonizuje dotychczasowe podejście do kwestii zarządzania majątkiem prywatnym oraz przeprowadzania procesów sukcesyjnych. Jednocześnie fundacje rodzinne będą korzystać z licznych przywilejów podatkowych. W tym kontekście stwarzać będą atrakcyjne możliwości inwestowania oraz reinwestowania środków inwestorów prywatnych.