Przejdź do treści

Kancelaria Duch / Lisicki & Partners doradzała Echo Investment przy transakcji sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu

Kancelaria Duch / Lisicki & Partners doradzała Echo Investment przy transakcji sprzedaży działki inwestycyjnej zlokalizowanej w Poznaniu o powierzchni ok. 6,5 ha na rzecz lokalnego dewelopera z jednoczesnym odkupem części gruntu. DLP doradzała Echo Investment we wszystkich aspektach prawnych transakcji, w tym w przygotowaniu i negocjowaniu umów sprzedaży i odkupu oraz odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej. Zespołem DLP odpowiedzialnym za doradztwo prawne przy tej transakcji kierował Piotr Kośla (Counsel).