Przejdź do treści

Maciej Duch i Artur Lisicki mieli ostatnio przyjemność poprowadzić szkolenie dla Działu Przemysłu i Logistyki CBRE Polska

cbre

Maciej Duch i Artur Lisicki mieli ostatnio przyjemność przeprowadzić szkolenie dla Zespołu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych CBRE Poland, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym nowych trendów i aktualnych wyzwań dotyczących instytucjonalnego rynku najmu powierzchni magazynowych, produkcyjnych i logistycznych.  

Wnioski:  

  • oprócz utrzymującego się, choć zmieniającego się popytu na powierzchnie magazynowe (ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni produkcyjnych), wynajmujący stoją przed kolejnymi wyzwaniami związanymi ze zmieniającymi się tendencjami rynkowymi najemców, w tym w zakresie profilowania ryzyka;
  • trudna sytuacja na rynku materiałów budowlanych i generalnego wykonawstwa (szczególnie w pierwszych dwóch kwartałach tego roku) spowodowała znaczące turbulencje w realizowanych obecnie projektach;
  • nierzadko dochodzi do renegocjacji zawartych umów najmu w celu zwiększenia stawki czynszu; 
  • w odniesieniu do nowych umów najmu zwiększone koszty finansowania, mniejszy apetyt inwestorów oraz powszechny i dość znaczący repricing wpływają na poziom czynszów wyjściowych i efektywnych;
  • najemcy – zwłaszcza w sektorze BTS – zwracają szczególną uwagę na należyte zabezpieczenie dostawy budynku (zgodnie ustaloną specyfikacją i w określonym terminie);
  • rosnące koszty operacyjne i presja inflacyjna zwiększają apetyt na zabezpieczenie poziomu indeksacji czynszów i podniesienia opłat za usługi;
  • black-out – wynajmujący i najemcy podejmują próby zabezpieczenia się przed zagrożeniami związanymi z prawidłową realizacją dostaw mediów do nieruchomości, pozostającymi poza ich kontrolą;
  • optymizm, nowe podmioty, ekspansje – rynek nadal idzie do przodu pomimo szeregu bezprecedensowych wyzwań.  

Beata HryniewskaMalgorzata CzepelMałgorzata RonkowskaMarcin JanikMarcin Rojewski