Przejdź do treści

Przemysław Szabat

Counsel / doradca podatkowy

Przemysław jest doradcą podatkowym (nr wpisu 12260) z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. W DLP kieruje zespołem doradztwa podatkowego oraz księgowego.

Specjalizuje się w planowaniu oraz kompleksowej obsłudze restrukturyzacji grup kapitałowych o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym celem poprawy ich efektywności podatkowej.

W swojej dotychczasowej praktyce doradzał przy transakcjach nabywania i zbywania istotnych aktywów, takich jak udziały, akcje oraz nieruchomości. Prowadził również obsługę polskich podmiotów inwestujących za granicą, jak również podmiotów zagranicznych inwestujących w Polsce. Pomaga przy planowaniu zasad sukcesji majątkowej z wykorzystaniem rozwiązań krajowych oraz zagranicznych.

wybrane projekty
  • Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji międzynarodowej restrukturyzacji podatkowej jednego z liderów branży FMCG, obejmującej kilkadziesiąt podmiotów zlokalizowanych w Polsce, Luksemburgu, Cyprze, Słowacji, Hiszpanii, Liechtensteinie, Malcie oraz Holandii o bardzo zróżnicowanej charakterystyce prawnej,
  • Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji restrukturyzacji grupy kapitałowej kontrolowanej przez polską osobę fizyczną prowadzącą działalność inwestycyjną m. in. w branży medycznej i nieruchomościowej; celem restrukturyzacji było zwiększenie efektywności podatkowej prowadzonej działalności inwestycyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego podatkowo mechanizmu reinwestycji zysków osiągniętych z poszczególnych inwestycji w nowe przedsięwzięcia,
  • Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji restrukturyzacji aktywów oraz stworzenia grupy kapitałowej kontrolowanej przez fundusz inwestycyjny zamknięty w formule pozwalającej na wolny od opodatkowania transfer zysków generowanych przez aktywa zgromadzone w funduszu do majątków osobistych uczestników funduszu,
  • Doradztwo podatkowe na rzecz jednego z wiodących deweloperów powierzchni biurowych i mieszkaniowych w zakresie wszystkich aspektów podatkowych transakcji sprzedaży wybranych aktywów wykorzystanych w 11 lokalizacjach do wytwarzania mas bitumicznych, w szczególności w zakresie przygotowania i negocjowania podatkowych aspektów dokumentacji transakcyjnej
  • Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji sprzedaży centrum handlowego przez zagraniczny fundusz inwestycyjny,
  • Obsługa transakcji nabycia oraz bieżące wsparcie podatkowe dla zagranicznego funduszu inwestycyjnego z niemieckim kapitałem inwestującego w nieruchomości komercyjne na terytorium Polski.
Języki

polski 
angielski

Kontakt

e-mail: przemyslaw.szabat@dlpartners.pl
tel: + 48 501 951 616