Przejdź do treści

Roma Budzyńska

Senior Associate / radca prawny

Roma pracuje w kancelariach prawnych oraz doradza uczestnikom rynku nieruchomości od 2007 roku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu, w tym najmu komercyjnego oraz bogatą praktykę w bieżącej obsłudze klientów z sektora nieruchomości, w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości – due diligence oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości. 

Kompleksowo doradza podmiotom gospodarczym przy realizacji projektów nieruchomościowych, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji. Posiada również doświadczenie w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarówno w zakresie badania stanu prawnego podmiotów gospodarczych, jak i reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. 

Roma jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i współpracuje z klientami polskimi, jak i zagranicznymi. 

wybrane projekty
  • Obsługa prawna spółek celowych funduszy inwestycyjnych w zakresie wsparcia bieżącego funkcjonowania parków handlowych oraz centrów handlowych, przygotowywanie, negocjowanie oraz wsparcie w zakresie bieżącego wykonywania umów najmu komercyjnego;
  • Obsługa prawna spółek celowych funduszy inwestycyjnych w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, udział w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości;
  • Udział w wielu projektach due dilligence i transakcjach nabywania nieruchomości obejmujących badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym parków handlowych zlokalizowanych w różnych rejonach Polski;
  • Udział w projektach due diligence obejmujących badanie stanu prawnego oraz nabywanie sieci klubów fitness oraz siłowni;
  • Udział w wielu projektach due dilligence obejmujących badanie stanu prawnego podmiotów gospodarczych, w tym pod kątem przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
  • Bieżące doradztwo prawne podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy, prowadzenie sporów pracowniczych, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, w tym z kadrą zarządzającą.
Języki

polski 
angielski
włoski

Kontakt

e-mail: roma.budzynska@dlpartners.pl
tel: + 48 517 505 775